Skip to main content

02.07.2013, 15:07 GMT

20130619 Digital Agenda Assembly - Workshop 7

Tags:
TTE

02.07.2013, 15:08 GMT

20130619 Digital Agenda Assembly - Workshop

Tags:
TTE

02.07.2013, 15:10 GMT

20130619 Digital Agenda Assembly - Workshop 2

Tags:
TTE

02.07.2013, 15:11 GMT

20130619 Digital Agenda Assembly - Workshop 2

Tags:
TTE

14.06.2013, 16:22 GMT

20130614 EU und US Bilaterale (JI) Pressekonferenz - Minister Shatter

Tags:
JI

14.06.2013, 16:23 GMT

20130614 EU und US Bilaterale (JI) Pressekonferenz 2

Tags:
JI

14.06.2013, 16:24 GMT

20130614 EU und US Bilaterale (JI) Pressekonferenz 3

Tags:
JI

14.06.2013, 16:25 GMT

20130614 EU und US Bilaterale (JI) Pressekonferenz 4

Tags:
JI

14.06.2013, 16:20 GMT

20130614 EU und US Bilaterale (JI) Gruppenbild 1

Tags:
JI

14.06.2013, 16:21 GMT

20130614 EU und US Bilaterale (JI) Gruppenbild 2

Tags:
JI

01.07.2013, 15:06 GMT

20130614 FAC (Trade) 1

Tags:
RAB

01.07.2013, 15:26 GMT

20130614 FAC (Trade) 2

Tags:
RAB, Die irische EU-Präsidentschaft

01.07.2013, 15:27 GMT

20130614 FAC (Trade) 3

Tags:
RAB, Die irische EU-Präsidentschaft

01.07.2013, 15:28 GMT

20130614 FAC (Trade) 4

Tags:
RAB, Die irische EU-Präsidentschaft

14.06.2013, 10:14 GMT

20130614 EU und US Bilaterale (JI) - Alan Shatter & Cecilia Malmström

Tags:
JI

14.06.2013, 10:14 GMT

20130614 EU und US Bilaterale (JI) - Alan Shatter & Viviane Reding

Tags:
JI

14.06.2013, 10:12 GMT

20130614 EU und US Bilaterale (JI) - Alan Shatter & Rand Beers

Tags:
JI

14.06.2013, 10:10 GMT

20130614 EU und US Bilaterale (JI) - Alan Shatter & Eric Holder

Tags:
JI