Skip to main content

07.06.2013, 11:58 GMT

20130606 JI Pressekonferenz 1

Tags:
JI

07.06.2013, 11:59 GMT

20130606 JI Pressekonferenz 2

Tags:
JI

07.06.2013, 12:00 GMT

20130606 JI Pressekonferenz 3

Tags:
JI

07.06.2013, 12:01 GMT

20130606 JI Pressekonferenz 4

Tags:
JI

07.06.2013, 12:02 GMT

20130606 JI tour de table

Tags:
JI

29.05.2013, 15:52 GMT

Informelles Treffen der Minister für Landwirtschaft - Landwirtschaft Pressekonferenz 1

Tags:
AGRI

29.05.2013, 16:38 GMT

Informelles Treffen der Minister für Landwirtschaft - Landwirtschaft Pressekonferenz 2

Tags:
AGRI

29.05.2013, 16:46 GMT

Informelles Treffen der Minister für Landwirtschaft - Pressekonferenz 3

Tags:
AGRI

29.05.2013, 16:48 GMT

Informelles Treffen der Minister für Landwirtschaft - Pressekonferenz 4

Tags:
AGRI

29.05.2013, 16:50 GMT

Informelles Treffen der Minister für Landwirtschaft - Gruppenbild

Tags:
AGRI

29.05.2013, 16:54 GMT

Informelles Treffen der Minister für Landwirtschaft - Tag 2

Tags:
AGRI

29.05.2013, 16:57 GMT

Informelles Treffen der Minister für Landwirtschaft - Tag 2

Tags:
AGRI

29.05.2013, 16:59 GMT

Informelles Treffen der Minister für Landwirtschaft - Tag 2

Tags:
AGRI

29.05.2013, 17:00 GMT

Informelles Treffen der Minister für Landwirtschaft - Tag 2

Tags:
AGRI

29.05.2013, 17:01 GMT

Informelles Treffen der Minister für Landwirtschaft - Tag 2

Tags:
AGRI

27.05.2013, 16:42 GMT

20130527 Informelles Treffen der Minister für Landwirtschaft

Tags:
AGRI

27.05.2013, 16:43 GMT

20130527 Informelles Treffen der Minister für Landwirtschaft

Tags:
AGRI

27.05.2013, 16:44 GMT

20130527 Informelles Treffen der Minister für Landwirtschaft

Tags:
AGRI