Skip to main content
tte

Nuáil san Ionad Oibre: Ag foghlaim ó thaithí na hÉireann

24.04.2013 - 24.04.2013

addToCalendar
Cuir le m'Fhéilire

Léireoidh an cruinniú bricfeásta nuáil fuinnimh in Éirinn i réimsí amhail fuinneamh in-athnuaite; greillí cliste; leictriú teasa agus iompair; agus beidh béim ar na dúshlán a chruthaíonn an nuáil sin do lucht déanta beartais fuinnimh an AE.

Beidh an ócáid ​​seo a reáchtáil ag Cumann Leictreachais na hÉireann (EAI).

Óstán Páirc Herbert, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4

Cáipéisí

Teagmhálacha

Stephen Douglas, Comhairleoir Sinsearach

T:

M:

E:

Owen Wilson, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

T:

M:

E:

eu2013ie