Skip to main content
jha

Comhdháil ar Chomhionannas Inscne agus an Eoraip 2020

29.04.2013 - 30.04.2013

addToCalendar
Cuir le m'Fhéilire

Fiosróidh an chomhdháil seo d'oifigigh shinsearacha cion na mban Eorpach le fás geilleagrach a bhaint amach. Cuirfead toradh na Comhdhála san áireamh i gConclúidí na Comhairle Fostaíochta, Beartais Shóisialta, Sláinte agus Tomhaltóirí (EPSCO) i Meitheamh. Cé gur comhdháil d'oifigigh sinsearacha í go bunúsach, tá sé beartaithe go mbeidh an tAire Stáit Lynch agus a comhghleacaithe ón Tríréad i láthair le páirt a ghlacadh i síniú deasghnách an Dhearbhú Tríréid.

Caisleán Bhaile Átha Cliath

Cáipéisí

Teagmhálacha

Duine teagmhála, Cothroime Inscne

T:

M:

E: