Skip to main content
cge

Cruinniú neamhfhoirmiúil Airí um Chomhar Forbraíochta

11.02.2013 - 12.02.2013

addToCalendar
Cuir le m'Fhéilire

Beidh Uachtaránacht na hÉireann mar aon le hArdionadaí an AE do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála ag óstáil Cruinniú Neamhfhoirmiúil Airí Forbraíochta an AE Fhorbairt an 11 agus 12 Feabhra i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Tugann an cruinniú neamhfhoirmiúil deis d'Airí Forbraíochta an AE le plé substainteach a dhéanamh ar shaincheisteanna móra forbraíochta agus daonnúla.  

Tarlaíonn an cruinniú ag am criticiúil i gclár oibre na forbraíochta idirnáisiúnta, roimh Ócáid Speisialta 2013 na Náisiún Aontaithe ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise (MDG), agus sinn ag tosú ar an obair le creat a mhúnlú d'fhorbairt idirnáisiúnta tar éis 2015, spriocdháta na MDGanna.

Tá cion na hÉireann don fhorbairt idirnáisiúnta lárnach dá beartas eachtrach, le fócas láidir ar an gcomhrac in aghaidh na bochtaineachta agus an ocrais agus cur chun cinn na síochána, an cheartais agus cearta an duine a urramú. Is iad sin na luachanna ar ar tógadh an tAontas agus tá siad mar bhonn taca le ról an AE mar ghníomhaí domhanda.

Is iad an AE agus a Bhallstáit a chuireann níos mó ná leath den chúnamh forbraíochta domhanda iomlán ar fáil. Sábhálann an tacaíocht sin beathaí, cumhachtaíonn sé daoine agus pobail i dtíortha atá i mbéal forbartha agus cabhraíonn sé le hinstitiúidí sochaithe daonlathacha a thógáil.  Féachann an tAontas i gcónaí lena chinntiú go mbíonn ár gcúnamh airgeadais chomh héifeachtach agus is féidir, le saol na ndaoine bochta i dtíortha atá i mbéal forbartha a chlaochlú.

Tiocfaidh Airí Forbraíochta an AE le chéile freisin ag cuid na Forbraíochta den Chomhairle Gnóthaí Eachtracha i mBealtaine 2013.

Caisleán Bhaile Átha Cliath

Caisleán Bhaile Átha Cliath, 2 Pálás, Baile Átha Cliath 2, Co Bhaile Átha Cliath, Éire

Cáipéisí

Teagmhálacha

John O'Grady, Leas-Stiúrthóir, Rannóg Iltaobhach

T:

M:

E:

Robert O'Driscoll, Oifigeach Deisce, Rannóg Iltaobhach

T:

M:

E:

Fionnuala Quinlan, Oifigeach Preasa

T:

M:

E: