Skip to main content
jha

Tosaíocht d’Athchóiriú ar Chosaint Sonraí agus dlí Dócmhainneachta trasteorann ó Airí AE

18.01.2013, 15:00 GMT


Phléigh Airí AE tosaíochtaí i réimse an Cheartais agus an cruinniú neamhfhoirmiúil Ceartais agus Gnóthaí Baile ag teacht chun deiridh i mBaile Átha Cliath inniu. Ba iad Athchóiriú ar Chosaint Sonraí agus an dlí nua Dócmhainneachta trasteorann na príomh-mhíreanna a bhí á meas lá eile táirgiúil den Chomhairle Neamhfhoirmiúil.

I láthair ag an gcruinniú bhí Airí Dlí agus Cirt ó gach cearn den Eoraip, an Leas-Uachtarán den  Choimisiún Eorpach atá freagrach as Dlí agus Cirt, Bunchearta agus Saoránacht, Ms Viviane Reding agus ionadaithe ó roinnt gníomhaireachtaí Aontais Eorpaigh. An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta, Alan Shatter, TD a bhí sa chathaoir ag an gCruinniú neamhfhoirmiúil.   

An dara lá agus an lá deiridh den chruinniú neamhfhoirmiúil Airí Ceartais agus Gnóthaí Baile dhírigh Airí Dlí agus Cirt an AE ar dhá réimse atá ríthábhachtach don chlár oibre "Ceartas don Fhás". Meastar gur riachtanach an pacáiste um Chosaint Sonraí a athchóiriú chun muinín na dtomhaltóirí a fheabhsú sa mhargadh ar líne. Tá faoi dhlíthe Dócmhainneachta trasteorann nua an Aontais Eorpaigh imeachtaí dócmhainneachta trasteorann a dhéanamh níos éifeachtaí, rud a thairbheoidh  araon féichiúnaithe agus creidiúnaithe araon ar fud an AE.

"Tá an pacáiste nua um Chosaint Sonraí ina uirlis riachtanach le muinín a fheabhsú sa mhargadh ar líne."

Tá dul chun cinn suntasach a dhéanamh ar an bpacáiste beartaithe um Athchóiriú ar Chosaint  Sonraí ar phríomhthosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Is ó 1995 an reachtaíocht reatha um Chosaint Sonraí, tráth sular forbraíodh suímh ghréasáin don líonrú sóisialta agus feiniméin idirlín eile. I ngeall ar shíor-athraitheacht an idirlín agus idirbhearta ar líne, tá reachtaíocht nua ag teastáil anois chun a chinntiú go bhfuil faisnéis phearsanta shaoránaigh an AE á cosaint uathu siúd ​a fhéachfadh le mí-úsáid a bhaint aisti. 

Ag labhairt dó faoi na hathchóirithe atá beartaithe, dúirt an tAire Shatter:

"Tá an pacáiste nua um Chosaint Sonraí ina uirlis riachtanach le muinín a fheabhsú sa mhargadh ar líne. " Tá faoi na tograí  feabhas a chur ar smacht an duine aonair ar a shonraí pearsanta féin, ina measc an "ceart go ndéanfaí dearmad ar dhuine", nuair nach mian le duine aonair a thuilleadh go ndéanfaí a chuid nó a cuid sonraí pearsanta a phróiseáil ar an idirlíon.  Cuideoidh an an ceart nua seo le dul i ngleic leis na priacail fhéideartha clú, airgeadais agus síceolaíocha a bhaineann le líonrú sóisialta agus suímh eile atá bunaithe ar an idirlíon.

Dúirt an tAire Shatter: 

Tugann an Rialachán um Chosaint Sonraí an t-ionchas ar chóras aonfhoirmeach rialála ar fud an Aontais Eorpaigh. Cuirfidh sé sin ar chumas cuideachtaí agus gnólachtaí clárú le gníomhaireacht rialála cosanta sonraí amháin, seachas an gá le h ilchlárúcháin agus ceadúnais éagsúla le  a forordaíodh i ngach Ballstát AE ar leith.  Laghdóidh an fhoráil ‘ionaid ilfhreastail’ sin na costais do ghnólachtaí agus díothóidh sé bacainní ar thrádáil laistigh de mhargadh na hEorpa."

Mar fhreagra ar an lagtrá eacnamaíochta ar fud na hEorpa, d'fhoilsigh an AE togra chun a dhlí Dócmhainneacht trasteorann a uasdátú. Ar cheann de  phríomhaidhmeanna na reachtaíochta nua, beidh an dara seans a thabhairt do chuideachtaí a d’fhéadfadh a bheith inmharthana sula bhfógrófaí dócmhainneach iad.

Agus é ag caint tar éis an chruinnithe, dúirt an tAire Shatter: 

Beidh foilsiú thogra nua dócmhainneachta an Choimisiúin, ag an am céanna le críochnú agus achtú reachtaíocht dócmhainneachta náisiúnta na hÉireann, ina chúnamh mór do chuideachtaí go leor atá ag streachailt chun fanacht ar snámh. Pléifidh sé chomh maith le tionchar imeachtaí dócmhainneachta ar chuideachtaí a bhfuil leasanna trasteorann acu, sin gné nach mbíodh á meas faoin reachtaíocht dócmhainneachta roimhe sin. Is mór a tairbhe a bheidh le nuachóiriú rialacha dócmhainneachta an AE le tacú le hathstruchtúrú gnóthas agus cuideoidh sé le forchuspóir na hÉireann i rith na hUachtaránachta, sin cobhsaíocht, poist agus fás a chur chun cinn."

Fuair na hAirí Dlí agus Cirt cur i láthair suimiúil ó Eugene Corcoran, Príomhoifigeach Biúró i mBiúró na hÉireann um Shócmhainní Coiriúla, ar réimeas na hÉireann um fhorghéilleadh agus coigistiú, atá bunaithe go sibhialta, a mheastar a bheith ar cheann de na samhlacha is rathúla sa tóir ar  ghnóthachain chama na gcoirpeach  - airgead agus sócmhainní luachmhara eile.

Agus é ag tagairt do roinnt sárshamplaí de roinnt faisnéise agus comhoibríochtaí idir Éirinn agus Tuaisceart Éireann a d'aibhsigh Aire Dlí agus Cirt Thuaisceart Éireann, David Ford, dúirt an tAire Shatter: 

"Tá comhar praiticiúil trasteorann mar sin ríthábhachtach le dul i ngleic go héifeachtach leis an sceimhlitheoireacht a chothaíonn coireacht sa dá dhlínse".  Lean an tAire:  "D'éirigh thar barr le  Biúró um Shócmhainní Coiriúla (CAB) na hÉireann chun sócmhainní coiriúla a urghabháil sa Stát seo, agus creidim gur céim dhearfach leis an gcoirpeachta eagraithe a chomhrac a bheadh ann dá mbeadh aitheantas frithpháirteach ar dhlíthe Eorpacha sa réimse seo.

Dúirt an tUasal Corcoran:  "Aon bheart a chabhródh le forghníomhú agus aitheantas an fhorghéillte gan chiontú, ach é a bheith bunaithe ar phrionsabail fholláine an bhunreachta agus an Choinbhinsiúin Eorpaigh ar Chearta an Duine, is cinnte go mbeadh fáilte roimhe sa troid i gcoinne na coireachta eagraithe." 

Bunchearta a chosaint, b'shin an t-ábhar deiridh a pléadh.  D'fhéach na hAiri ar bhealaí inar féidir le ceannairí polaitiúla cabhrú le dul i ngleic le fadhbanna fuath-choireachta agus éadulaingthe, ina measc ciníochas agus frith-Ghiúdachas ar fud na hEorpa.  Agus é ag caint ar an ábhar sin, dúirt an tAire Shatter:  "Mar Eorpaigh, is mór an t-ábhar imní dúinn an ciníochas agus na tuairimí frith-Ghiúdacha atá i bhfad róchoitianta agus a bhfuil róghlacadh leo i gcodanna áirithe den Eoraip.  Ní mór dúinn fanacht aireach i gcónaí faoi aon ardú ina leithéid de thuairimí , go háirithe más daoine a bhfuil tionchar acu a nochtann iad." 

Ag machnamh dó ar an gcruinniú neamhfhoirmiúil a tháinig chun críche an tráthnóna seo, dúirt an tAire Shatter:  "Bhí Cruinniú neamhfhoirmiúil seo na nAirí Ceartais agus Gnóthaí Baile idir tháirgiúil agus spreagúil. Tharla malartú suimiúil tuairimí ar ábhair lárnacha agus tá mé cinnte gur mór a rachaidh an plé i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an tseachtain seo chun tairbhe  le tosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann sa Cheartas agus  i nGnóthaí  Baile a chur chun cinn ".                       

A CHRÍOCH SIN. 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›