Skip to main content
cge

Atosaíonn AE Cabhair Forbraíochta do Mhailí

12.02.2013, 15:30 GMT


Aontaíodh tacaíocht fhadtéarmach do Mhailí ag cruinniú d'Airí Forbraíochta an AE i mBaile Átha Cliath.

D'aontaigh Airí Forbraíochta agus Coimisinéirí an AE i mBaile Átha Cliath  inniu tacaíocht fhadtéarmach do Mhailí a atosú.

Cuirfear suas le € 250 milliún i maoiniú AE ar fáil in 2013 chun tacú le Mailí le daonlathas agus síocháin a chur ar ais  agus chun a chinntiú gur féidir le pobail leochaileacha teacht ar bhia cothaitheach, uisce glan agus sláintíocht.

Ag fáiltiú roimh an gcinneadh dó, dúirt an tAire Trádála agus Forbartha Joe Costello, a bhí sa chathaoir ag cruinniú an lae inniu faoi Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE: "Chuir an AE € 116 milliún i gcabhair dhaonnúil ar fáil chun freastal ar na riachtanais is práinní ag pobal Mhailí, do bhia, foscadh agus slándáil ó thús na bliana 2012.

Mar sin féin, cuireann fógra an lae inniu go bhfuil muid ag filleadh ar chúnamh fadtéarmach do Mhailí béim ar thiomantas an AE chun tacú leis pobal Mhailí le linn na mblianta dúshlánacha amach romhainn, agus iad ag obair chen a dtír agus a dtodhchaí a atógáil.  

Beimid ag díriú ar thacú le Mailí ar a turas go dtí an tsíocháin agus an daonlathas agus ar chuidiú leis an mílte teaghlach easáitithe ag coimhlint le déanaí chun teacht ar bhia, cothú agus na seirbhísí bunúsacha atá uathu. Faoin bplean uaillmhianach seo maoineoidh an AE cláir le coimhlint a chosc, athmhuintearas a éascú agus ullmhú do na toghcháin atá le tionól faoi mhí Iúil faoin treoirphlean um aistriú ar ghlac na údaráis Mhailí leis.  Cuirfimid ar fáil freisin áiseanna riachtanacha uisce agus sláintíochta agus cláir cothaithe, chomh maith le tograí nua a thabhairt ar aghaidh chun cabhrú le hathsheoladh ar an ngeilleagar. "

Dúirt Coimisinéir an AE um Fhorbairt,  Andris Piebalgs, le hAirí Forbraíochta an AE inniu gur oscail  glacadh tapa údaráis Mhailí leis an treochlár um aistriú polaitiúil an doras le cúnamh forbartha a atosú , a cuireadh ar fionraí mar bheart réamhchúraim i Márta seo caite, tar éis coup i bpríomhcharthair Mhailí, Bamako. Fairis sin thug an Coimisinéir um Chúnamh Daonnúil agus Freagairt Géarchéime, Kristalina Georgieva, tuairisc ar a cuairt le déanaí ar Mhailí.

Bunaíodh an plé inniu ar Thuarascáil ó Mhisean AE um Riachtanais a Mheasúnú a leagann amach na riachtanais is práinní do phobal Mhailí agus a scrúdaíonn conas is fearr is féidir leis an AE tacú le haistriú na tíre go síocháin agus forbairt sna blianta atá romhainn.

Ar an gclár oibre freisin don  chruinniú dhá lá bhí plé mionchruinn ar rannpháirtíocht an AE i bhforbairt shraith nua de spriocanna idirnáisiúnta le haghaidh forbairt dhaonna tar éis an spriocdháta le haghaidh Spriocanna Forbartha na Mílaoise (MDG) in 2015. D'fhreastal iar-Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Róibín agus comhairleoir speisialta Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, Amina Mohammed, ar an gcruinniú freisin.  

Plé
Ag an gcruinniú, d'aontaigh na hAirí go mbeidh cur chuige aontaithe ag an AE don chaibidlíocht idirnáisiúnta a bhfuil fúithi cur le comhdhearcadh domhanda ar an gcreat nua uaillmhianach seo chun iarrachtaí forbartha tar éis 2015 a threorú. Chuir siad béim ar an ngá chun sraith choiteann spriocanna a aontú a thógann ar dhul chun cinn na MDGanna agus aghaidh a thabhairt ar dhúshlán domhanda na hinbhuanaitheachta comhshaoil. D'aontaigh siad ar an bpríomhsprioc - deireadh a chur le bochtaineacht mhór ar fud an domhain laistigh de ghlúin.

Dúirt an tAire Costello: "Seasamh aontaithe AE a chinntiú san idirbheartaíocht le creat forbartha domhanda a aontú, sin ceann de thosaíochtaí móra Uachtaránacht na hÉireann. Beidh an cheist seo ar bharr an chláir idirnáisiúnta don dá bhliain atá romhainn agus tá áthas orm gur aongaigh Airí Forbraíochta na hEorpa  inniu chun iarracht a dhéanamh le comhaontú a bhaint amach  ar shraith amháin spriocanna forbartha i ndiaidh 2015, a ionchorpróidh inbhuanaitheacht comhshaoil. Den chéad uair, bhí  ​​Coimisinéir Comhshaoil an AE, Janez Potočnik, farainn, rud a chuireann béim ar chomhleanúnachas agus ar shláiine chur chuige an AE. Is é an aidhm atá againn deireadh a chur le fíor-bhochtaineacht laistigh de ghlúin amháin. Creidimid go bhfuil deis stairiúil againn anois chun  an sprioc sin a bhaint amach . "

Ag cruinniú an lae inniu, rinne an Coimisinéir um Fhorbairt,  Andris Piebalgs cur i láthair ar spriocanna chúnamh forbartha oifigiúil (CFO)  i gcomhthéacs an chomhaontaithe a rinne an Chomhairle Eorpach an tseachtain seo caite ar Chreat nua Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) don AE, a mhéadaigh maoiniú don fhorbairt agus do chabhair dhaonnúil don tréimhse 2014 go 2020.

Dúirt an tAire Costello: "Cinntíonn toradh na caibidlíochta CAI go bhfanfaidh an AE ar an soláthraí cúnaimh thar lear is mó sna deich mbliana romhainn. Tá sé sin thar a bheith dearfach do na céadta milliún dár gcomhshaoránaigh a mhaireann i mbochtaineacht agus ocras agus a dteastaíonn ár gcúnamh uathu. Bronnann sé freisin freagracht mhór orainn na hacmhainní sin a úsáid le freagairt ar ghéarchéim dhaonnúil agus cúnamh forbraíochta a chur ar fáil sa tslí is éifeachtaí agus is spriocdhírithe. Mar Uachtaránacht ar Chomhairle an AE, tabharfaidh Éire an chaibidlíocht sin ar aghaidh le Parlaimint na hEorpa. Beimid ag obair gan staonadh chun toradh rathúil a chinntiú. "

Phléigh na hAirí  Forbraíochta agus na Coimisinéirí Georgieva agus Piebalgs freisin an ghéarchéim chasta i Rinn na hAfraice, áit a bhfuil blianta de bhochtaineacht ainsealach, triomach agus coinbhleachtaí armtha tar éis milliúin daoine a fhágáil ar imeall an phriacail.  An ghéarchéim bia is déanaí in 2011 agus 2012, chuaigh sí i gcion ar bhreis is 13 mhilliún duine in ocht dtír. Phléigh na hAirí agus na Coimisinéirí an gá práinneach le réitigh fhadtéarmacha chun tacú le pobail leochaileacha a n-athléimneacht in aghaidh suaití amhail triomach nó tubaiste a neartú.


An tAire Costello: Ullmhú do thubaistí agus iad a chosc,  ní hamháin go sábhálann sé beathaí agus go maolaíonn sé fulaingt, ach is lú a chostas ná an fál tar éis na foghla.  Infheistíocht níos mó i mbearta chun athléimneacht pobal ar ghéarchéimeanna a mhéadú  - mar shampla córais luath-rabhaidh, síolta frith-thriomaigh, uisciúcháin níos fearr agus cláir um chosaint shóisialta - cinnteoidh siad gur fearr a bheidh siad in ann géarchéim a réamh-mheas, a bhainistiú agus téarnamh uaithi feasta. 

Dúirt an tAire Costello: "Tá a fhios againn go n-oibríonn an cur chuige sin: seachnaíodh gorta san Aetóip in 2011 mar gheall ar an gclár sábháilteachta sóisialta agus córais bhainistíochta tubaiste a bhunaigh rialtas na hAetóipe, ar thacaigh deontóirí ó Éirinn agus ó bhallstáit eile an AE leo. D'aontaíomar inniu conas ár n-iarrachtaí a mhéadú le hathléimneacht na bpobal leochaileach a neartú in aghaidh tubaistí trínár bhforbairt fhadtéarmach agus ár n-obair dhaonnúil a nascadh níos fearr sna blianta atá romhainn. "

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Fionnuala Quinlan, Urlabhraí Preasa

T:

M:

E:

picture of Andrea Pappin, Urlabhraí Preasa na hUachtaránachta

Andrea Pappin, Urlabhraí Preasa na hUachtaránachta

T:

M:

E:

picture of Gerald Angley, Stiúrthóir Polasaí Cumarsáide

Gerald Angley, Stiúrthóir Polasaí Cumarsáide

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›