Skip to main content
agri

Aire Coveney - céim mhór chun cinn le comhaontú bainte amach ar leasú CBT

20.03.2013, 12:13 GMT


Thug an tAire Talmhaíochta, Bia agus na Mara, Simon Coveney, cor cinniúna ar chomhaontú an lae inniu idir Airí Talmhaíochta na hEorpa ar chomhsheasamh na Comhairle faoi leasú an CBT. Tar éis cainteanna maratóin sa Bhruiséil, ghlac na hAirí tráthnóna le pacáiste tograí ó Uachtaránacht na hÉireann, agus bhain amach Cur Chuige Ginearálta ar an bpacáiste um an CBT a leasú.

Ceadaíonn an comhaontú don phróiseas caibidlíochta bogadh go dtí an chéim dheiridh, ar a dtugtar 'trípháirtí',  áit a mbeidh Uachtaránacht na hÉireann ar son na Chomhairle i mbun cainteanna le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún. Ciallaíonn cur i gcrích rathúil phléití na Comhairle go bhfuil sprioc Uachtaránacht na hÉireann - comhaontú idir-institiúideach polaitiúil faoi dheireadh an Mheithimh – insroichte gan amhras. 

Dúirt an tAire Coveney: "Tar éis dhá lá agus oíche fhada de phlé, tá áthas orm a fhógairt go bhfuil Comhairle na nAirí Talmhaíochta tar éis céim ollmhór chun tosaigh a ghlacadh sa chaibidlíocht leis an CBT a leasú trína  seasamh ar thograí leasaithe an Choimisiúin a aontú. Déanaim comhghairdeas le mo chomhghleacaithe ó na Ballstáit as cloch mhíle thar a bheith tábhachtach a bhaint amach, rud is ionann is cor cinniúna i bpróiseas athchóirithe fada agus a thugann sinn i bhfad níos cóngaraí dár gcuspóir deiridh do chomhaontú iomlán polaitiúil le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún faoi dheireadh an Mheithimh. "

Mhol an tAire Coveney an tiomantas a léirigh a chomhghleacaithe do phlé an-chasta,  mionsonraithe le dhá lá anuas.


An tAire Coveney - "Is deacair rómheastachán a dhéanamh ar scála éacht an lae inniu, mar gheall ar raon agus ar chastacht na saincheisteanna a raibh ar na Ballstáit aghaidh a thabhairt orthu. D'éirigh leis a bhuí le tiomantas diongbháilte mo chomhghleacaithe chun teacht ar chomhaontú, maille lena bhfonn comhréiteach ar shaincheisteanna atá an-íogair dóibh. "

Mhol sé freisin an tsolúbthacht a léirigh na Ballstáit ar mhaithe le teacht ar chomhréiteach a leagann amach an bealach don chaibidlíocht bhreise nach mór a dhéanamh anois le Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiúin.

Ag tagairt do roinnt de phríomhphointí an chomhaontaithe, bhí áthas ar leith ar an Aire Coveney gur aontaigh a chomhghleacaithe le prionsabal na solúbthachta sa chaoi ina mbíonn íocaíochtaí díreacha á ndáileadh laistigh de Bhallstáit (ar a dtugtar cóineasú inmheánach). Ceist gan réiteach san idirbheartaíocht ó thaobh na hÉireann de a bhí ansin. Ceadaíonn an tsamhail a mhol Éire i raon na roghanna do na Ballstáit aistrithe íocaíochtaí i bhfad níos ísle idir feirmeoirí ná faoi thogra ráta comhréidh an Choimisiúin. Léirigh Ballstáit eile sástacht freisin gur cuireadh isteach samhlacha malartacha amhail íocaíocht athdháilte an 'chéad heicteár' agus fadú na Scéime Íocaíochta Limistéir Aonair go dtí 2020.


An tAire Coveney - "Cumhdaíonn na ceithre phríomh-mholadh a aontaíodh inniu leithead iomlán an CBT, ach tá áthas ar leith orm leis an dul chun cinn i ndáil le cóineasú inmheánach na n-íocaíochtaí díreacha, glasú na n-íocaíochtaí díreacha agus todhchaí réimeas an chuóta siúcra.

"Ar chóineasú inmheánach, bhaineamar amach an tsolúbthacht is gá ó na Ballstáit a cheadaíonn múnla na hÉireann de chóineasú páirteach a chur san áireamh sna roghanna atá ar fáil maidir le dáileadh na n-íocaíochtaí díreacha. Ar ghlasú, chinntíomar gur féidir an íocaíocht a bheith ina chéatadán d'íocaíocht gach feirmeora  aonair seachas ráta comhréidh, chomh maith le hidirbheartú ar chomhréiteach deacair agus casta maidir le cur chun feidhme na dtrí chritéar glasaithe a mhol an Coimisiún. Agus ar chuótaí siúcra, chinntíomar deireadh níos luaithe ar an réimeas ná mar a lorg formhór na mBallstát ar dtús. "

D'iompaigh an tAire Coveney a aird láithreach ar an gcéad chéim eile de phróiseas leasaithe an CBT. Chuir sé béim air nach bhfuil i gcomhaontú an lae inniu ach céim - cé gur céim ríthábhachtach í - ar an mbóthar chuig an gcuspóir deiridh de chomhaontú idir-institiúideach faoi dheireadh an Mheithimh. Bíodh gur fháiltigh sé go mór roimh chora an lae inniu, dúirt sé gur gá fócas soiléir, láidir a choimeád ar a bhfuil fós le déanamh chun an cuspóir sin a bhaint amach.

Aire Coveney - "Ba chóir dúinn aitheantas ceart a thabhairt dár n-éacht inniu. Ach ba chóir dúinn a admháil freisin nach bhfuil ann ach rath eatramhach. Ní mór dúinn bogadh ar aghaidh go tapa agus tógáil ar mhóiminteam na seachtain, inar chug Pharlaimint na hEorpa chun críche a seasamh ar an bpacáiste leasaithe CBT freisin. Impím dá bhrí sin ar na rannpháirtithe go léir sna trí institiúid a bhfócas a choimeád ar bun agus a n-iarrachtaí a dhúbailt ionas, le chéile, gur féidir linn caibidlíocht an leasaithe a thabhairt chun críche faoi dheireadh an Mheithimh. "

Déanfaidh an Coiste Talmhaíochta Speisialta an tseachtain seo chugainn sainordú caibidlíochta na Comhairle a chríochnú sula mbogfaidh an próiseas isteach sa chéim trípháirtí. D'iarr an tAire rannpháirtíocht leanúnach ghníomhach gach ceann de na trí institiúid sa chéim trípháirtí, agus tá súil aige gur ionann an spiorad comhréitigh ansin is a léiríodh le dhá lá anuas. Agus bhí sé ag tnúth le leas a bhaint as an móiminteam a thug forbairtí an lae inniu sna seachtainí romhainn de réir mar a thosóidh sprioc dheireadh an Mheithimh do chomhaontú foriomlán ag teacht níos gaire dúinn. 

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

picture of Marcella  Smyth
, Urlabhraí Preasa - COREPER I

Marcella Smyth , Urlabhraí Preasa - COREPER I

T:

M:

E:

picture of Martina Kearney, Preasoifigeach

Martina Kearney, Preasoifigeach

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›