Skip to main content
epsco

Ráiteas ón Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta, Alan Shatter, TD ar ócáid Lá Idirnáisiúnta na Romach 8 Aibreán, 2013

08.04.2013, 11:00 GMT


Lá Idirnáisiúnta na Romach, 8 Aibreán 2013, leag an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta na hÉireann, Alan Shatter, TD, Cathaoirleach na Comhairle um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, béim ar an tábhacht a bhaineann le cur chun feidhme na Straitéisí Náisiúnta um Imeascadh na Romach, a foilsíodh i 2012.

Dúirt an tAire: "Ba chéim mhór í forbairt na Straitéisí seo i dtreo Aontais Eorpaigh níos cuimsithí agus níos comhtháite go sóisialta, atá bunaithe ar mheas ar thraidisiúin chultúrtha agus ar fhéiniúlachtaí éagsúla. Cinnteoidh cur chun feidhme na straitéisí go ndéanfar staid na Romach a mheas i gceart sna ceithre réimse tosaíochta, oideachas, fostaíocht, sláinte agus tithíocht. "


Dúirt an tAire go gcuirfidh taithí na mBallstát i gcur chun feidhme a gcuid straitéisí ar a gcumas dul i mbun foghlama frithpháirtí, agus dea-chleachtais sa réimse seo a tharraingt suas agus a chur i bhfeidhm le himeacht ama. An togra ón gCoimisiún a bhfuiltear ag fanacht leis, do Mholadh ón gComhairle maidir le dea-chleachtais agus cur chuige chun na Romaigh a chomhtháthú go soch-eacnamaíoch níos tapúla, agus atá le foilsiú i rith Uachtaránacht na hÉireann, cuirfidh sé an obair seo chun cinn a thuilleadh. 

Dúirt an tAire: "Ós rud é go bhfuil ár tAontas fothaithe ar an tsaoirse, an daonlathas, an ceartas, an smacht reachta agus an meas ar chearta an duine, is cúis mhór imní dúinn mar Eorpaigh an méadú coscrach i gciníochas agus frith-Ghiúdachas i gcodanna áirithe den Eoraip. Ba mhaith liom Ollmhaithiúnas Idirnáisiúnta a mholadh as aird a tharraingt ar an gceist an-tábhachtach seo. "

Bunchearta a chosaint agus an Smacht Reachta a chur chun cinn san Eoraip, sin  tosaíocht don Aire Shatter le linn Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach. Ag cruinniú neamhfhoirmiúil na nAirí Dlí agus Cirt i mí Eanáir, mheas na hAirí bealaí inar féidir le ceannairí polaitiúla cabhrú le dul i ngleic le fadhbanna na coireachta fuatha agus éadulaingthe atá ag fás, ina measc ciníochas agus frith-Ghiúdachas, ar fud na hEorpa.

Dúirt an tAire Shatter "Ní mór dúinn fanacht aireach de shíor agus cur chuige aontaithe a ghlacadh ag leibhéal an Aontais Eorpaigh agus leibhéal na mBallstát chun aghaidh a thabhairt ar an gceist seo is cúis mhór imní dúinn."

A CHRÍOCH SIN

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›