Skip to main content
agri

Baineann Aire Iascaigh na hÉireann urfhuascailt mhór amach i gcaibidlíocht AE ar Leasú an CBI

15.05.2013, 10:48 GMT


Ar a 6:15 ar maidin, tar éis 36 uair an chloig caibidlíochta, fuair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney TD, sainordú nua ó Airí Iascaigh an AE le dul isteach i gcaibidlíocht deiridh le Parlaimint na hEorpa ar Chomhbheartas Iascaigh leasaithe.

Tá seasamh nua Chomhairle na nAirí bunaithe ar théacs athbhreithnithe 200 leathanach de chomhréiteach dlí a thíolaic an tAire Coveney d'Airí Iascaigh go moch maidin Dé Céadaoin.

D'fháiltigh an tAire Coveney roimh an tacaíocht a fuair sé ag an gComhairle Iascaigh, ag rá dó: "Leanann an comhaontú seo caibidlíocht an-deacair, casta.  Comhréiteach suntasach thar ceann mo chomhghleacaithe Airí Iascaigh is ea é, le tuilleadh caibidlíochta le Parlaimint na hEorpa a cheadú chun an Leasú ar an gComhbheartas Iascaigh a thabhairt chun críche sna seachtainí atá romhainn."

Lean an tAire ar aghaidh le rá:
"Tá cinneadh seo na Comhairle ina chéim mhór muintearais i dtreo Pharlaimint na hEorpa agus tá súil againn go réiteoidh sé an tslí leis an gcaibidlíocht idir-institiúideach ar an leasú a thabhairt i gcrích go rathúil. Is fianaise í ar an tábhacht a chuireann na hAirí Iascaigh ar an bpacáiste seo de bhearta radacacha. "

Thug Uachtaránacht na hÉireann tús áite do leasú an Chomhbheartais Iascaigh a fháil roimh dheireadh a téarma agus leanfar le cainteanna trí bhealach anois idir an Chomhairle, Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún d'fhonn an sprioc sin a bhaint amach ar bhonn sheasamh nua Chomhairle na nAirí .

Lean an tAire Coveney air:
"D'aithin an Chomhairle dúshláin phraiticiúla na n-iascairí agus na tionchair shocheacnamaíocha féideartha i bpobail chósta le linn na caibidlíochta le cúpla mí anuas. Creidim go n-ullmhóidh an pacáiste stairiúil a aontaíodh ar maidin an tslí do chosc uile-Eorpach ar cholfairtí, go n-éascóidh sé  leibhéil níos inbhuanaithe iascaigh fara bainistíocht chuí ar acmhainní cabhlaigh agus beartas  inoibrithe um réigiúnú. Tabharfaidh sé creat d'inbhuanaitheacht fhadtéarmach na stoc éisc ar fud ár gcóstaí agus d'inmharthanacht eacnamaíoch leanúnach ár gcabhlaigh iascaigh agus na bpróiseálaithe agus na bpobal a bhíonn ag brath orthu."

An pacáiste a aontaíodh ar maidin, cuirfidh sé ar ár gcumas na stoic éisc in uiscí na hEorpa a atógáil agus tabharfaidh sé deis do mhéaduithe móra cuóta d'iascairí agus sinn ag críochnú an chleachtais dhiomaltaigh colfairtí éisc agus feicfimid na buntáistí a thabharfaidh an t-athrú lenár stoic éisc a atógáil agus todhchaí níos fearr, níos sábháilte, a chinntiú dár iascairí agus dár bpobail chósta.

Cuirfidh an tAire an comhréiteach nua faoi bhráid cheannairí an Choiste Iascaigh i bParlaimint na hEorpa ar maidin agus míneoidh sé an smaoineamh taobh thiar de.

Chríochnaigh an tAire ag rá dó:

"Níl aon seachmall orainn faoi na dúshláin atá os ár gcomhair le Parlaimint na hEorpa. Leis an sainordú láidir comhréitigh a tugadh dom inniu, áfach, tá freagracht ar ár gcomhreachtóirí i bParlaimint na hEorpa chun solúbthacht cómhalartach a thaispeáint le cur i gcrích rathúil an leasaithe ar an gComhbheartas Iascaigh a éascú, rud is cuspóir don dá institiúid. "

A CHRÍOCH SIN

Imeachtaí Gaolmhara

14.05.2013 - 14.05.2013

Comhairle Talmhaíochta agus Iascaigh (AGRI)

agri

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

picture of Martina Kearney, Preasoifigeach

Martina Kearney, Preasoifigeach

T:

M:

E:

picture of Marcella  Smyth
, Urlabhraí Preasa - COREPER I

Marcella Smyth , Urlabhraí Preasa - COREPER I

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›