NUACHT

ÁBHAIR

All
Uile
General Affairs (GAC)/Arts and culture (ARTS)
Gnóthaí Ginearálta
(CGG)
Foreign Affairs (FAC)/Food and drink
Gnóthaí Eachtracha
(CGE)
Economic & Financial Affairs (ECOFIN)/Film
Gnóthaí Geilleagracha & Airgeadais
(ECOFIN)
Justice & Home Affairs (JHA)/Music
Ceartas agus Gnóthaí Baile
(JHA)
Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs (EPSCO)/Festival
Fostaíocht, Beartas Sóisialta, Sláinte & Gnóthaí Tomhaltóirí
(ESPHCA)
Competitiveness (COMPET)/Theatre
Iomaíochas
(COMPET)
Transport, Telecommunications & Energy (TTE)/Design (DESIGN)
Iompar, Teileachumarsáid & Fuinneamh
(TTE)
Agriculture & Fisheries (AGRI)/Literature (LIT)
Talmhaíocht agus Iascach
(AGRI)
Environment (ENVI)/Adventure & Sport (SPORT)
Comhshaol
(ENVI)
Education, Youth, Culture & Sport (EYCS)/General (GEN)
Oideachas, an Óige, Cultúr & Spórt (EYCS)
All
Uile
General Affairs (GAC)/Arts and culture (ARTS)
Ealaíona & Cultúr
(ARTS)
Foreign Affairs (FAC)/Food and drink
Bia & Deoch
Economic & Financial Affairs (ECOFIN)/Film
Scannáin
Justice & Home Affairs (JHA)/Music
Ceol
Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs (EPSCO)/Festival
Féile
Competitiveness (COMPET)/Theatre
Drámaíocht
Transport, Telecommunications & Energy (TTE)/Design (DESIGN)
Dearadh
Agriculture & Fisheries (AGRI)/Literature (LIT)
Litríocht
Environment (ENVI)/Adventure & Sport (SPORT)
Eachtraí & Spórt
Education, Youth, Culture & Sport (EYCS)/General (GEN)
Ginearálta

NUACHT